شنبه 3 فروردين 1398 , Saturday 23 March 2019 , مصادف با 16 رجب 1440
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

بیشترین سیستم اعلام حریق مورد استفاده

در کل دو نوع سیستم اعلام حریق بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد یکی سیستم قدیمی زنگ های معمولی و دیگری آنالوگ پیشرفته تر و در زیر به توضیح این دو تکنولوژی پرداخته ایم :

سیستم های معمولی :

این سیستم ها دو دوحالت «روشن » و «خاموش » دارد. این سیستم ها فقط آتش را تشخیص می دهند و پدیده های دیگر مانند دود، گرد و غبار و بخار را نمی تواند تشخیص دهد. کنترل پنل این سیستم ها فقط منطقه و یا مداری را که دچار مشکل شده است را نشان میدهد و محل دقیق مشکل را نمی تواند مشخص کند.

اصولا از این سیستم برای ساختمان های کوچک استفاده می شود.

سیستم های آنالوگ آدرس پذیر :

روند این سیستم ارتباط دو طرفه بین کنترل پنل و دتکتورهای مربوطه می باشد. هر دستگاه تشخیص حریق یک آدرس منحر به فرد در سیستم دارد و کنترل پنل به صورت جداگانه وجود آتش را میتواند تشخیص دهد.

مولفه های کلیدی یک سیستم اعلام حریق :

اجزای اصلی سیستم های اعلام حریق کنترل پنل، دتکتورها و دستگاه های هشدار

کنترل (زنگ هشدار) پنل :

کنترل پنل مغز سیستم اعلام حریق است و به طور مداوم بر دتکتورها نظارت میکند و از طریق امکانات محافظت شده نصب شده، در صورت وجود نشانه ای از آتش عکس العمل نشان می دهدمجموعه عملیات کنترل پنل شامل موارد ذیل می باشد:

 • صدای آلارم تخلیه تاسیسات
 • اطلاع دادن به آتش نشانی
 • اطلاع دادن به مدیریت ساختمان
 • بستن درهای آتش و دود
 • راه اندازی سیستم های تهویه دود
 • آغاز عملیات و خاموش کردن خدمات دیگر ساختمان

دتکتورها :

 • دتکتور حرارت
 • دتکتور حرارتی خطی
 • دتکتورهای فیبر نوری گرما خطی
 • دتکتورهای دود یونیزاسیون
 • دتکتورهای دود نوری
 • دتکتورهای چند ضوابطه هوشمند
 • دتکتورهای دود
 • دتکتورهای پرتو
 • دتکتورهای شعله

انواع سیستم های هشدار آتش

کد ساختمان نیوزلند با طبقه بندی C/AS1 سیستم های اعلام حریق را به شرح زیر اعلام نموده است :

نوع2 : یک سیستم اعلام حریق دستی، با نقاط تماس دستی فعال میشود.

نوع3 : سیستم اعلام حریق آتش، با دتکتور گرمایی خودکار و نقاط تماس دستی فعال میشود.

نوع4 : سیستم اعلام حریق آتش خودکار، بوسیله دتکتورهای دود و نقاط تماس دستی فعال میشود.

نوع5 : دگرگون شده نوع 4 که به دتکتورهای دود در برخی از سلول های آتش اجازه میدهد تا هشدارهای محلی را به صدا در بیاورد، به شرطی که دتکتورهای گرما در سلولهای آتش نصب شده باشد.

نوع6 : سیستم خودکار آبپاش آتش و سیستم اعلام حریق دستی نوع2

نوع7 : سیستم خودکار آبپاش آتش و سیستم اعلام حریق نوع 4