جمعه 3 خرداد 1398 , Friday 24 May 2019 , مصادف با 19 رمضان 1440
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

واحــــد خدمات پس از فــروش شرکت مهندسی شاور رایانه بــا هدف ارائه خـدمات و کـالاهای پشتیبان در حـداکثر مطلوبیت به لحـــاظ کیفــــی و همچنین متناسب با خواست و نیاز مشتریان در جهت تحصیل اطمینـان خـاطر، افزایش رضـایت و ایجـاد وفـــــاداری در آنــان در حــــوزه هـــای عملیاتی زیر تشکیل گردیده است.

•  شبکه عاملیت های مجاز
•  پشتیبانی فنی و آموزش
 گـــارانتی
 قطعـــات